Laiverds

Laiverds gezocht!

Nu het Carillon is geopend, volgt er weer een mijlpaal. Er is een restauratieplan gemaakt voor het oude gemeentehuis/belastingkantoor en deze is goedgekeurd door de provincie.

Ik ben erg verheugd dit plan te kunnen gaan uitvoeren. Het gaat om de restauratie van de ramen, vloeren (originele granito vloeren), het torentje, de buitenkant in de originele kleuren en het stoepje. Stenen kunnen weer gerepareerd worden etc. Er is een mooi bedrag aan restauratiesubsidie beschikbaar maar het is de bedoeling dat er 30% zelf gefinancierd wordt. We moeten nog 50.000 euro verzamelen om te kunnen herstellen. Hiervoor hebben wij 50 investeerders nodig die 1000 euro willen investeren. Daarvoor wordt u op de hoogte gehouden middels een nieuwsbrief met een jaarlijkse meeting. Dan loten we er 5 uit die afgelost worden en ziet u wat er allemaal gedaan is. Dus op zijn laatst betalen we U terug in 10 jaar met jaarlijks een hapje en drankje er bij.

Zou U onze laiverd willen worden? We willen onze winkel op 1 april 2019 openen maar voor die tijd gaat er nog een heleboel gebeuren. We zijn erg blij dat wij dankzij de provincie kunnen restaureren. Helpt U ook mee?

Het oude gemeentehuis is een kenmerkend gebouw in ons dorp. Graag willen we haar weer status teruggeven en het verval stoppen en het pand opwaarderen.

Wilt U aan ons een lening verstrekken, klik op Ik word Laiverd voor het aanmeldingsformulier c.q. reglement uitgifte certificaat!

Het strookje onderaan het formulier graag ingevuld als bijlage via de contact pagina naar mij sturen of inleveren bij Fluitekruid. Via de post mag natuurlijk ook: Hoofdstraat Winsum 14, 9951 AB Winsum.

Alvast bedankt.
Annemiek van der Steen.